Sukarrieta

94 687 01 07

Bermeo

94 646 01 21

Gernika

94 625 73 33

Sareko matxurak

94 625 76 94

Busturialdean uraren kudeaketa jasangarria eta erantzulea egiteko dekalogoa

BUSTURIALDEAN URAREN KUDEAKETA JASANGARRIA ETA ERANTZULEA EGITEKO DEKALOGOA

  1. URA BALIABIDE NATURALA ETA BERRIZTAGARRIA DA.
  2. URA BALIABIDE MUGATUA DA.
  3. URA PLANIFIKATU BEHAR DA.
  4. URAK ERAGIN ZUZENA DAUKO LURRALDEAREN ANTOLAKUNTZAN. GAURKO ETA ETORKIZUNEKO BEHARRIZANAK BETE BEHAR DIRA, URA LURRALDEAREN GARAPENAREN OZTOPOA EZ IZATEKO.
  5. URAK KOSTU BAT DAUKO.
  6. ERAKUNDE PUBLIKO BATEK KUDEATU BEHAR DAU URA.
  7. UDAN BIZTANLERIAK URA IZATEKO URDAIBAIKO IBAIEN URA HARTU BEHAR DOGU. HONEK, IBAIAK IGARTU ETA FLORA ETA FAUNAREN DESAGERPENA EKARTZEN DAU.
  8. EZ DAGO UR NAHIKORIK ESKUALDEAN. URDAIBAITIK KANPO BILATU BEHAR DOGU URA.
  9. URAREN HORNIDURA, SANEAMENDUA ETA DEPURAZIORAKO AZPIEGITURAK GARATU BEHAR DIRA, TEKNIKOKI ETA INGURUGIROAREN BERME GUZTIAK BETEZ ETA IBAIETARA ZEIN ITSASORA ISURKETAK EGITEAGATIK ZIGOR-ESPEDIENTEAK EKIDITUZ.
  10. GAUR EGUNGO LEGEDIAK URAREN TARIFAK IGOTZEARI DERRIGORTZENĀ DAU, AZPIEGITUREN KUDEAKETA ETA MANTENIMENDURAKO; LURRALDEKO SOLIDARITATEA BILATU BEHAR DOGU.

Deskargatu