Bezeroari arreta

94 687 01 07

Alta Inprimakiak

Altako inprimakia bi aldeetatik beteta eta sinatuta

Deskargatu

Alta tramitazioagatiko tasen ordainketaren eta kontagailuaren (aurretiaz jarrita izango ez balu) faktura inprimakia.
Dirua sartzeko kontu zenbakia: 2095/0136/16/3239029000

Zenbatekoak (Busturialdeko Ur Partzuergoaren Ordenantza Fiskalaren arabera)

Alta + 15mm-ko ur kontagailua

192,72 € Deskargatu

Alta + 20mm-ko ur kontagailua

218,61€ Deskargatu

Alta + 25mm-ko ur kontagailua

305,46 € Deskargatu

Alta + 40mm-ko ur kontagailua

848,68 € Deskargatu

Alta kontagailurik gabe

72,55 € Deskargatu
Bestelako diametroa luketen kontagailuen zenbatekoa, indarrean dagoen ordenantza fiskalaren arabera ezarriko litzateke