Sukarrieta

94 687 01 07

Bermeo

94 646 01 21

Gernika

94 625 73 33

Sareko matxurak

94 625 76 94

Alta Inprimakiak

Altako inprimakia bi aldeetatik beteta eta sinatuta

Deskargatu

Alta tramitazioagatiko tasen ordainketaren eta kontagailuaren (aurretiaz jarrita izango ez balu) faktura inprimakia.
Dirua sartzeko kontu zenbakia: 2095/0136/16/3239029000

Zenbatekoak (Busturialdeko Ur Partzuergoaren Ordenantza Fiskalaren arabera)

Alta + 15mm-ko ur kontagailua

202,36 € Deskargatu

Alta + 20mm-ko ur kontagailua

229,55€ Deskargatu

Alta + 25mm-ko ur kontagailua

320,73 € Deskargatu

Alta + 40mm-ko ur kontagailua

891,12 € Deskargatu

Alta kontagailurik gabe

76,18 € Deskargatu
Bestelako diametroa luketen kontagailuen zenbatekoa, indarrean dagoen ordenantza fiskalaren arabera ezarriko litzateke