Bezeroen arretarako telefonoa

944 87 31 87

Hornikuntzan baja ematea

Ur hornikuntzaren kontratuan baja ematea, kontratuaren titularrak bakarrik egin dezake. Bete beharreko inprimakia berdina da erabiltzaile mota guztientzat (etxebizitza, lokal komertzialak, industria…)

Formalki baja eskatu duen abonatuak, ordurarte zor duen zenbatekoaren ordainketa egin beharko du aurretiaz.
Kontagailuaren irakurketa egin behar da, bajaren likidazioa ahalik zehatzena izateko.
Telefono zenbaki bat utzi behar da partzuergotik ur kontagailua kentzera doan langileak kontaktatzeko modua izan dezan.
1. NANaren edo IFZ txartelaren fotokopia.
2. Industria edo komertzio lokaletan: Jarduera ekonomikoagatiko zergaren baja ziurtagiria eta baimen eta aurretiazko jakinarazpena.
Bajako inprimakia beteta eta sinatuta.Deskargatu

Baja tramitazioaren tasa ordaintzearen faktura inprikakia. Dirua sartzeko kontu zenbakia: 2095/0136/16/3239029000 -gainontzeko dokumentazioarekin batera aurkeztu ziurtagiria.

Zenbatekoak (Busturialdeko Ur Partzuergoaren Ordenantza Fiskalaren arabera)

Bajan ematea40,02€Deskargatu