Bezeroari arreta

94 687 01 07

Dokumentazio iturria

Estatutuak
Busturialdeko Ur Partzuergoko Estatutuak
Deskargatu
Zerbitzu Ordenantza
Uraren ziklo orokorra arautzen duen araudia
Deskargatu
Tasak 2020
2020ko Tasak
Deskargatu
Isurketa araudia
Isurketen araudia
Deskargatu
Isurketa-Baimenaren Eskabidea
Enpresa, industria zein komertzioen isurketetarako baimenak eskatzeko formularioa (B, C eta D motako erabiltzaileentzat).
Deskargatu
Tasak araupetzen dituen Ordenantza
Ordenantza Fiskala
Deskargatu