Sukarrieta

94 687 01 07

Bermeo

94 646 01 21

Gernika

94 625 73 33

Sareko matxurak

94 625 76 94

Araudi Propioa

Estatutuak
Busturialdeko Ur Partzuergoko Estatutuak
Deskargatu
Zerbitzu Ordenantza
Uraren ziklo orokorra arautzen duen araudia
Deskargatu
Tasak 2021
2021ko Tasak
Deskargatu
Isurketa araudia
Isurketen araudia
Deskargatu
Isurketa-Baimenaren Eskabidea
Enpresa, industria zein komertzioen isurketetarako baimenak eskatzeko formularioa (B, C eta D motako erabiltzaileentzat).
Deskargatu
Tasak araupetzen dituen Ordenantza
Ordenantza Fiskala
Deskargatu