Bezeroen arretarako telefonoa

944 87 31 87

Zer egiten dugu?

Ur Partzuergoak zenbait eskumen zehatz ditu; eskumen horiek berariaz jasota daude Estatutuetako 8. artikuluan.

Laburpen gisa, hona hemen esanguratsuenak:

Ur hornidura Lehen Mailako Sarean
Azken erabiltzaile handietarainoko edo banaketa-sareko biltegi nagusietarainoko hartunea edo sorrera, urtegiratzea, garraioa, tratamendua eta bideratzea.

Saneamendua Lehen Mailako Sarean
Barne hartzen ditu kolektore eta etengailu orokorrak (estoldak eta hondakin uren araztegiak elkartzen ditu), araztegiak (tratamendurako eta hondakinak ezabatzeko instalazio guztiekin) eta emisarioak (araztutako ura inguru akuatiko hartzailera bidaltzen dute).

Isurketa Industrialen Kontrola
Barne hartzen ditu saneamenduko lehen mailako sarera eta estolderia sarera egindako hondakin uren isurketen baimena, jarraipena, kontrola eta azterketa, bai eta sortzen diren arau-hausteak zigortzeko eskumena (neurriz kanpoko isurketen itxiera barne) edo dagokion ur horniduraren kontratua bertan behera uzteko eskumena ere.

Abonatuen Kudeaketa
Partzuergoaren eskumenekoa da bazkidetutako udalerri guztietako Abonatuen Kudeaketa egitea, lehen zein bigarren mailako sarean. Abonatuen Kudeaketatzat hartzen da neurketarako ekipoak kontrolatzea, zerbitzuak kontratatzea, kontsumoak kontrolatzea, fakturatzea eta dirua biltzea, erreklamazioak ebaztea eta jarduera honengatiko zigorrak jartzea.

Era berean, Partzuergoaren eskumenekoa da Abonatuen Kudeaketa zerbitzua arautzea, bazkidetutako udalerrien lurralde-esparruan araudi uniformea ezarriz.