Bezeroen arretarako telefonoa

944 87 31 87

Analitikak

Urte osoan zehar aldiro-aldiro egiten dira Ur Edangarrien eta Hondakin Uren analitikak

Ur edangarrien analitika

Hornidurarako Laborategiak funtzio hauek betetzen ditu:

  • Uraren kalitatearen kontrola eta jarraipena, jatorrian: urtegiak, errekak eta iturburuak.
    Tratamendu-prozesuen kontrola, jarraipena eta gainbegiraketa, tratamendutegi bakoitzean.
  • Giza kontsumorako hornitutako uraren kalitatearen kontrola eta jarraipena. Tratamendutegiak, biltegiak, banaketa-sareak eta kontsumitzailearen txorrota, giza kontsumorako uraren kalitatearen osasun-irizpideak ezarri dituen 140/2003 Dekretua betetze aldera.
  • Hornitzeko laborategiak 2020ko irailean lortu zuen egiaztagiria (egiaztagiri-zenbakia: 232/LE488) kontinenteko uretan eta kontsumorako uretan saiakuntza-jarduerak egiteko, UNE-EN ISO/IEC 17025 Europako arauaren eskakizunen arabera; hori, hain zuzen ere, haren gaitasun teknikoaren aitorpen formala da.

Hondakin uren analitika

Hondakin Uren Araztegietan burutzen dira analitika hauek. URA agentzia da isurketa baimenak ematen dituena, horregatik, berak ezartzen ditu isurketa urek bete beharreko parametroak ere. Horretarako, Zainketa eta Kontrol Plana zehazten du.

Bestelako analitika batzuk ere egiten dira. Esaterako Hondakin Uren Araztegietako prozesuak kontrolatzeko analitikak, fangoen egoera aztertzeko… Analitika hauek, BBUPek berak diseinatzen ditu eta berauen helburua da Hondakin Uren Araztegiak behar bezala kudeatzea eta ingurumen- kalitate irizpideak betetzea.

Arestian aipatutako ingurumen –kalitate irizpide horiek betetzeko, BBUPek ezinbesteko du, hondakin-uren jatorrian eta sarean azterketa espezifikoagoak egitea. Horretarako BBUPek badu bere araudi propioa, adibidez, industri-hondakin uren isurketa kontrolatzeko analitikak…