Sukarrieta

94 687 01 07

Bermeo

94 646 01 21

Gernika

94 625 73 33

Sareko matxurak

94 625 76 94

Analitikak

Urte osoan zehar aldiro-aldiro egiten dira Ur Edangarrien eta Hondakin Uren analitikak

Ur edangarrien analitika

140/2003 Errege -Dekretuak ezartzen ditu Ur Edangarrietan derrigorrez bete beharreko osasun irizpideak eta baita ere, hori betetzeko egin beharreko analitika motak eta analitiken maiztasuna. Ondoren, BUPeko Zainketa eta Kontrol Unitatea arduratzen da irizpide hauek betetzeaz.

Zainketa eta Kontrol Unitate honek, legeak agindu bezala Busturialdeko Ur Hornikuntza Sistema bakoitzerako programa analitiko bat diseinatzen du urte osoko egutegiarekin. Osasun sailekoek ikuskatu eta onetsi behar dute programa hau.

Analitika hauek, Hornikuntza sareko puntu ezberdin guztietan egiten dira.

Hondakin uren analitika

Hondakin Uren Araztegietan burutzen dira analitika hauek. URA agentzia da isurketa baimenak ematen dituena, horregatik, berak ezartzen ditu isurketa urek bete beharreko parametroak ere. Horretarako, Zainketa eta Kontrol Plana zehazten du.

Bestelako analitika batzuk ere egiten dira. Esaterako Hondakin Uren Araztegietako prozesuak kontrolatzeko analitikak, fangoen egoera aztertzeko… Analitika hauek, BUPek berak diseinatzen ditu eta berauen helburua da Hondakin Uren Araztegiak behar bezala kudeatzea eta ingurumen- kalitate irizpideak betetzea.

Arestian aipatutako ingurumen –kalitate irizpide horiek betetzeko, BUPek ezinbesteko du, hondakin-uren jatorrian eta sarean azterketa espezifikoagoak egitea. Horretarako BUPek badu bere araudi propioa, adibidez, industri-hondakin uren isurketa kontrolatzeko analitikak…